WorldSkills Netherlands

Jaarverslag april 2020 - april 2021

Voor WorldSkills Netherlands was 2020 een jaar waarin door de voorbereidingen aan een decentrale Skills The Finals, een nog intensievere verbinding met scholen ontstond en waar de projecten Skills Talents en Skills Heroes hun processen verder op elkaar afstemden.

Ook stond 2020 in het teken van constructief en frequent overleg met het ministerie van OCW en DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen), vanwege de aanpassingen die door Covid-19 gedaan moesten worden aan de activiteitenplannen en financiële kaders. Alternatieve en additionele voorstellen werden vervolgens ontwikkeld om alsnog een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ondersteuning van het onderwijs. Dit gebeurde vanuit de kennis en expertise van de projecten Skills Talents en Skills Heroes. Onder de noemer ‘motivatieprogramma vakmanschap’ is voor het (v)mbo een aantrekkelijk en ondersteunend modulair programma opgezet dat breed inzetbaar is voor alle (v)mbo-studenten en docenten om vakmanschap te promoten. Ook is een additioneel programma IW (internationale wedstrijden) nog in ontwikkeling voor komend verslagjaar.

Aandacht voor de kwaliteit van de programma’s, het wedstrijdaanbod, -ontwikkeling en de borging voor de toekomstbestendigheid van vakwedstrijden was ook een speerpunt voor de werkorganisatie in 2020. Taskforces en rondetafelgesprekken werden opgezet en uitgebreid. Analyses werden gedaan van de deelnemersaantallen in het (v)mbo en de vraag naar innovatie en nieuwe wedstrijdonderdelen. Dit met het oog op waar toekomstige groeimogelijkheden in aantallen en wedstrijdsoorten zouden kunnen zitten.

Bestuurlijk was er in het verslagjaar nog een wisseling van de wacht. Jolanda Hogewind (IJburg College Amsterdam) werd per januari 2021 benoemd als opvolgster van Albert Strijker voor de vo-sector.

‘Samenwerking in driehoek ontzettend belangrijk’

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, afgekort VHG, is een branchevereniging met 950 actieve leden. De vereniging is al jaren betrokken bij de Skills Heroes vakwedstrijden voor het mbo. Na een succesvolle pilot in het afgelopen jaar is de VHG...

De bouw en infrasector

– Branchepartner van Skills Heroes en Skills Talents vakwedstijden Marieke van der Post – programmamanager onderwijs De bouw- en infrasector is sinds jaar en dag als partner betrokken bij de bouwwedstrijden van WorldSkills Netherlands. WorldSkills Netherlands staat...

‘Deelnemers ontwikkelen zich tot echte ambassadeurs’

Bouwopleider ESPEQ is al jaren als partner betrokken bij de Skills Heroes vakwedstrijden. Algemeen directeur Suzanne den Dulk werkt 5,5 jaar voor ESPEQ en vertelt over de grote waarde van vakwedstrijden als promotie-instrument voor de bouw. “Tijdens de wedstrijden zie...

Nissan – partner van WorldSkills Netherlands

Het studiejaar 2020-2021 stond in het teken van Covid-19. Een jaar waarin alles anders verliep dan we voor mogelijk hebben kunnen houden. Voor WorldSkills Netherlands betekende dit bijvoorbeeld dat de vakwedstrijden niet door konden gaan. Dit heeft gevolgen gehad voor...

“Skills klinkt goed”

“Jongeren enthousiast maken voor het bloemistenvak, zodat ze later sneller die richting op gaan is waarom mijn bedrijf vakwedstrijden sponsort”, zegt Jeroen Blaauw directeur van Jodeco Glass uit Dinxperlo. “En natuurlijk als het kan dat er dan een mooie glasdecoratie...

‘Ons steentje bijdragen voor het bakkersvak’

“Eigenlijk zijn we via onze collega en Meester Boulanger Hiljo Hillebrand bij Skills terechtgekomen. Hij is jurylid en expert bij vakwedstrijden en begeleidt deelnemers naar WorldSkills”, zegt communicatie- en event manager Hilco Wagenaar van Royal Steensma, met...

Volgende hoofdstuk: Skills Talents en Skills Heroes