Promotie en communicatie

Jaarverslag april 2020 - april 2021

De eerder omschreven omstandigheden en noodzakelijke aanpassingen aan de programma’s van WorldSkills Netherlands hadden ook gevolgen voor communicatie, er diende een andere vorm van communicatie plaats te vinden.

Voor de promotie van het decentrale Skills The Finals evenement werd een aparte communicatiecampagne ‘Trots op je Skills’ ingezet. Tegelijkertijd werd communicatie opgenomen in de drie organisatieteams om de communicatie over het NK beroepen-evenement op de schoollocaties te ontwikkelen en mee te begeleiden en hiermee in de communicatie focus te leggen op en met de afzonderlijke wedstrijdlocaties.

Voor alle communicatie en uitingen werd de strategie storytelling ingezet welke de ervaringen met vakmanschap, beroepsonderwijs en vakwedstrijden weergeeft samen met alumni, deelnemers, scholen en partners. Gedurende het verslagjaar werkte het team aan nieuwe communicatieplannen en de ontwikkeling van customer journeys (klantreizen) van studenten en docenten. Met nieuwe video’s in samenwerking met het promotieteam en scholen, met Instagram stories en de digitale show voor Team Netherlands als mijlpalen werd het verslagjaar voor communicatie afgesloten.

Publicitair gezien was dit verslagjaar anders en minder intensief. Het Prinsjesdagevent in aangepaste vorm en de video met minister-president Rutte waren de uitzonderingen op deze situatie. Die activiteiten leverden in social media in tv- en dagbladmedia veel publiciteit op.

Facts communicatie 2018, 2019 en 2020

Communicatie201820192020
Facebook weergaven4,73 M2,46 M1.35 M
Twitter weergaven1,93 M1,32 M601 K
Instagram weergaven4,52 M2,38 M887 K
LinkedIn weergaven279 k189 k270 K
Mediawaarde< 3 M2,7 M**1,3 M**

**=inschatting op basis van bekeken media

bron: markeffect en google analytics

“Vakmanschap begint bij het besef dat ambitie iets anders is dan alleen maar ‘hoger en hoger’. Ambitie is ook passie voor je vak, het benutten van je talenten – op welk niveau dan ook –  en daarin steeds beter willen worden. Bovendien zijn een studie op hbo- of wo-niveau niet zaligmakend of een garantie op succes. Juist vakmensen op mbo-niveau hebben een lonkend toekomstperspectief, want om hen zitten werkgevers – straks weer – te springen. In de kern gaat het om de waardering van wat je doet, je vakmanschap. Zolang we een meester in de rechten – in welke functie die ook terechtkomt – maatschappelijk hoger blijven aanslaan dan een geweldig goede meestermeubelmaker of meesterkok, doen we het wat mij betreft niet goed. En iedereen moet beseffen dat we bepaalde vakken en beroepen waar we nu soms nog vrij achteloos over doen, helemaal niet kunnen missen. Waardering, uitdaging, vakmanschap, het komt allemaal bij elkaar in een instrument dat ik een warm hart toedraag: vakwedstrijden.”

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland.

Nissan – partner van WorldSkills Netherlands

Het studiejaar 2020-2021 stond in het teken van Covid-19. Een jaar waarin alles anders verliep dan we voor mogelijk hebben kunnen houden. Voor WorldSkills Netherlands betekende dit bijvoorbeeld dat de vakwedstrijden niet door konden gaan. Dit heeft gevolgen gehad voor...

“Skills klinkt goed”

“Jongeren enthousiast maken voor het bloemistenvak, zodat ze later sneller die richting op gaan is waarom mijn bedrijf vakwedstrijden sponsort”, zegt Jeroen Blaauw directeur van Jodeco Glass uit Dinxperlo. “En natuurlijk als het kan dat er dan een mooie glasdecoratie...

‘Ons steentje bijdragen voor het bakkersvak’

“Eigenlijk zijn we via onze collega en Meester Boulanger Hiljo Hillebrand bij Skills terechtgekomen. Hij is jurylid en expert bij vakwedstrijden en begeleidt deelnemers naar WorldSkills”, zegt communicatie- en event manager Hilco Wagenaar van Royal Steensma, met...

Volgende hoofdstuk: Financiën