Skills Talents en Skills Heroes

Jaarverslag april 2020 - april 2021

Vanwege het bijzondere jaar zijn de projecten van Skills Talents en Skills Heroes in dit hoofdstuk samen opgenomen. Scholen werden door de pandemie en het niet doorgaan van ‘onderwijs op school’ voorzichtiger met inschrijven voor vakwedstrijden. Uiteindelijk schreven zich alsnog 110 scholen in voor Skills Talents en 850 opleidingen voor 50 wedstrijdrichtingen bij Skills Heroes.

Slechts enkele scholen besloten vanwege Covid-19 helemaal niet in te schrijven. Uiteindelijk heeft de communicatie rondom het aangepaste wedstrijdprogramma voldoende zekerheid gegeven om te spreken van een volwaardig deelnemersveld. Veiligheid stond voorop en de focus werd derhalve verlegd naar het organiseren van finales met inachtneming van de landelijke Covid-19 maatregelen. Daarbij werd gekozen voor een unieke opzet met 30 les- en bedrijfslocaties die als host fungeerden voor een specifieke NK (v)mbo vakwedstrijd. Dit met volledige ondersteuning van WorldSkills Netherlands. Daarbij zijn intense samenwerkingen ontstaan in uitvoering, communicatie en nauw samenwerkende projectteams van beide organisaties. Iets dat ook heeft geleid tot meer inzichten in elkaars kaders en uitgangspunten.

“Ik heb de meest ongemotiveerde jongeren een partij geconcentreerd zien werken aan de wedstrijdopdrachten! Met vakwedstrijden train je nú vaardigheden die leerlingen later nodig hebben en denken ze onbewust na over hun toekomst.”

Debora van Loon, vmbo-docent ICT,  Griendencollege, Sliedrecht

“Er zijn boekenkasten volgeschreven over de vraag: wat is het doel van onderwijs? Het meest simpele antwoord luidt: leerlingen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. En dat is precies wat er gebeurt tijdens de Skills-wedstrijden. Ik heb deze een aantal malen mogen bezoeken en kwam daar altijd blij en enthousiast vandaan. Het is ongelooflijk om te zien met hoeveel toewijding de leerlingen hun opdracht uitvoeren. Of het nu een technisch profiel betreft, dan wel horeca, groen of media en vormgeving, in alle gevallen voeren ze een opdracht uit die ik zelf nooit, en zeker niet binnen de gestelde tijd, zou kunnen uitvoeren.”

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad.

Zowel bij Skills Talents als Skills Heroes zijn in het verslagjaar de diverse procedures, handleidingen, toolkits en wervingscommunicatie instrumenten ge-updatet. Dit mondde uit in de voltooiing van de integratie van beide backoffices, waardoor de doorlopende lijn van de projecten nog meer is geborgd.

Overleg met stakeholders

Met de werkgroep Skills Heroes en de klankbord van vmbo-scholen was in het verslagjaar regelmatig overleg en contact. Reguliere zaken als het wedstrijdaanbod en processen stonden hier op de agenda, maar er werd ook intensief overleg gepleegd over de aanpassingen van de programma’s vanwege Covid-19.

Een van de reguliere speerpunten was de zogenaamde ‘host’ of ‘powered by’ wedstrijden. Dit zijn vooral vakwedstrijden voor entree- en mbo 2-niveau en wedstrijden waar minder draagvlak of ondersteuning voor is. Door deze opzet kunnen deze wedstrijden nu door branches ‘geadopteerd’ worden waardoor deze alsnog buiten het standaard aanbod georganiseerd en uitgevoerd kunnen gaan worden.

Volgende hoofdstuk: Feiten en cijfers