Vooruitblik

Jaarverslag april 2020 - april 2021

De inzichten die de pandemie ons geleerd heeft, zullen deels van invloed blijven op de samenleving en dus ook op de werkorganisatie en de aankomende edities van onze projecten.

Vernieuwing en innovatie van vakwedstrijden alsmede het wedstrijdaanbod zelf zijn onderdelen die altijd onze focus hebben. Echter ook in opzet zal rekening gehouden moeten worden met aanpassingen m.b.t. veiligheid en welzijn van deelnemers. Hier gaan wij een toekomstvisie voor ontwikkelen verdere stappen in ondernemen; dat wordt de focus komend verslagjaar samen met het herstellen van de groei in vakwedstrijden.

Kortom, blijvend ontwikkelen van motivatie voor vakmanschap, groeien in deelnemers die aan vakwedstrijden meedoen, ondersteunen van scholen om meer met vakwedstrijden in het onderwijs en communicatie doen, uitbreiden van partners in het bedrijfsleven die samen met ons werken aan kwaliteit, innovaties en technologische ontwikkelingen in de vakwedstrijden.

Ook duurzaamheid en diversiteit zijn speerpunten komende jaren. De bewustwording en eerste stappen op deze terreinen waren al gezet. Milieubewuster met materialen omspringen is inmiddels standaard. Om meer jongeren aan te spreken en hen kansen te geven om hun talenten te laten groeien worden onze campagnes nader afgestemd.

Dit gaan we doen samen met de deelnemende scholen, met onze bedrijfspartners en stakeholders. Want vakwedstrijden zijn niet van ons alleen. Het is ook niet alleen een middel waarmee het imago van vakmanschap en beroepsonderwijs ‘opgekrikt’ wordt. Veel meer dan dat is het een beweging om jonge en beginnende vakprofessionals in de dop bewuster over hun toekomstig beroep en loopbaan te laten nadenken en hun mogelijkheden en potentie om hun eigen niveau te ervaren. Wij willen bijdragen om hen hierin te stimuleren en vooral ook te waarderen. Hen terecht trotser te maken.

Wij willen ook bijdragen aan attractieve programma’s die meehelpen dat docenten, praktijkleermeesters, scholen en bedrijven kwalitatief goede programma’s kunnen inzetten en groeien in hun praktijkbegeleiding, -ontwikkeling en -ondersteuning van deze jongeren.

WorldSkills Netherlands staat weer voor u klaar.

Lees de interviews

Teruglezen?