Wedstrijdontwikkeling en beleid

Jaarverslag april 2020 - april 2021

Met de focus op de nieuwe cyclus is tijdig aangevangen met het werven van nieuwe wedstrijdschrijvers voor de projecten om met hen in digitale sessies te spreken over de inhoud en innovatie van de opdrachten voor editie 2020-2021. Ook de pilot ‘ronde tafelgesprekken’ kreeg in september een digitaal vervolg, want hier was door Covid-19 meer ruimte voor ontstaan.

Deze sessies worden zeer goed gewaardeerd en blijken inmiddels onmisbaar voor de kwalitatieve en innovatieve ontwikkeling van wedstrijden. Met het onderwijsveld én bedrijven kon WorldSkills Netherlands op deze wijze verder de voorgenomen inhoud delen, trends en ontwikkelingen van het beroep boven water halen om deze alvast actief te kunnen gaan gebruiken voor de nieuwe wedstrijdopdrachten van 2021-2022. De kwaliteitsslag die met deze opzet wordt gerealiseerd wordt als zeer waardevol ervaren. Zo ontstond meer balans in opdrachten die nog beter aansluiten bij onderwijs én vakgebied.

De inventaristool voor wedstrijden kreeg in het verslagjaar een volgende update evenals het Competitie Informatie Systeem. Dat werd aangevuld met opdrachten.

Voor accountmanagement stond het verslagjaar deels in het teken van het beperken van schade vanwege Covid-19. Want veel van de afspraken met sponsors en partners konden niet worden uitgevoerd. Gelukkig was er begrip bij het bedrijfsleven en het merendeel van de afspraken kon verzet worden naar de volgende editie(s). Tegelijk pakte accountmanagement de aanpak met de branches en de OO-fondsen op. Halverwege het verslagjaar ontwikkelde het team hiervoor een nieuw plan en strategie.

Beleidsmatig gaf Covid-19 WorldSkills Netherlands aanleiding om met de activiteiten op deze pandemie te anticiperen. Taskforces voor een nieuwe opzet Skills The Finals, het wedstijdaanbod en internationale ambitie werden ingesteld. Niet alleen om beter op onvoorziene situaties te kunnen acteren, maar ook met een blik op de mogelijkheden voor de toekomst en volgende edities. Tot slot startte de ontwikkeling van een keuzedeel Excellent Vakmanschap halverwege het verslagjaar. Dit om de implementatie van vakwedstrijden in het onderwijs in de toekomst meer toepasbaar te maken.

De bouw en infrasector

– Branchepartner van Skills Heroes en Skills Talents vakwedstijden Marieke van der Post – programmamanager onderwijs De bouw- en infrasector is sinds jaar en dag als partner betrokken bij de bouwwedstrijden van WorldSkills Netherlands. WorldSkills Netherlands staat...

‘Deelnemers ontwikkelen zich tot echte ambassadeurs’

Bouwopleider ESPEQ is al jaren als partner betrokken bij de Skills Heroes vakwedstrijden. Algemeen directeur Suzanne den Dulk werkt 5,5 jaar voor ESPEQ en vertelt over de grote waarde van vakwedstrijden als promotie-instrument voor de bouw. “Tijdens de wedstrijden zie...

Nissan – partner van WorldSkills Netherlands

Het studiejaar 2020-2021 stond in het teken van Covid-19. Een jaar waarin alles anders verliep dan we voor mogelijk hebben kunnen houden. Voor WorldSkills Netherlands betekende dit bijvoorbeeld dat de vakwedstrijden niet door konden gaan. Dit heeft gevolgen gehad voor...

“Skills klinkt goed”

“Jongeren enthousiast maken voor het bloemistenvak, zodat ze later sneller die richting op gaan is waarom mijn bedrijf vakwedstrijden sponsort”, zegt Jeroen Blaauw directeur van Jodeco Glass uit Dinxperlo. “En natuurlijk als het kan dat er dan een mooie glasdecoratie...

‘Ons steentje bijdragen voor het bakkersvak’

“Eigenlijk zijn we via onze collega en Meester Boulanger Hiljo Hillebrand bij Skills terechtgekomen. Hij is jurylid en expert bij vakwedstrijden en begeleidt deelnemers naar WorldSkills”, zegt communicatie- en event manager Hilco Wagenaar van Royal Steensma, met...

Volgende hoofdstuk: Skills The Finals