SKILLS MOTIVEERT … TALENT
SKILLS ONTWIKKELT … TALENT

Jaarverslag april 2021 – april 2022

StartHoofdstukken

Voorwoord

Wederom een uitdagend jaar waarin Covid-19, de diverse varianten en lockdowns, het leven in Nederland wederom beheerste. Ook WorldSkills Netherlands ontkwam daar niet aan. Voor de geplande programma’s van vakwedstrijden was het balanceren tussen wat ‘weer normaal’ kon en ‘met anderhalve meter’ haalbaar was. Veel scholen onderschreven vakwedstrijden als onderwijs waardoor ze als programma’s in aangepaste versies grotendeels konden worden uitgevoerd.

Covid-19 zorgde ervoor dat de kwalificatiewedstrijden tijdelijk on hold werden gezet of verschoven,  totdat het onderwijs weer volledig open ging. Zo bleven lange tijd Teams, Zoom, digitalisering en thuiswerken bij ons de sleutelwoorden. Bij de start van de edities bleken scholen graag weer met vakwedstrijden beginnen. Wel waren ze voorzichtig in de organisatie van voorrondes. Het door WorldSkills Netherlands ontwikkelde motivatieprogramma vakmanschap alsook de vakwedstrijden konden scholen in deze ‘bijzondere tijden’ goed waarderen, omdat het extra en andere, welkome aanvullingen waren op (online) onderwijs.

De nog lopende Covid-19 maatregelen maakten lange tijd de organisatie van Skills The Finals uiterst onzeker. Groot was de opluchting begin maart ’22 dat dit unieke beroepenevenement door kon gaan; zonder restricties en met publiek. Voor Team Netherlands bleef het echter wikken en wegen, vanwege de Covid-19-situatie in Shanghai. Met een pre-oriëntatieprogramma werden finalisten van Skills Heroes ingelicht op Team Netherlands. Maar begin april 2022 viel het bestuursbesluit niet naar WorldSkills Shanghai af te reizen. De lockdown aldaar, de veiligheids-, gezondheids- en quarantainerisico’s waren te onzeker om verantwoord een team uit te zenden.

Gelet op dit bijzondere verslagjaar toonde de werkorganisatie veerkracht en flexibiliteit. Van de medewerkers werd veel geëist: anticiperen op onzekere en onverwachte omstandigheden en op afstand werken en afstemmen. Maar steeds was er het vertrouwen en de gewaardeerde steun van scholen, partners, hun begeleidende medewerkers en docenten als ook de deelnemers zelf. Zij keken uit naar vakwedstrijden.  

Hier haalden wij onze motivatie en inspiratie uit. Reden te meer om dit jaarverslag te wijden aan de begeleiders van de wedstrijdkandidaten. Zonder hen geen ontwikkeling van jongeren die hun skills en talenten willen laten groeien tot een professioneel vakniveau en meer. Namens het WSNL team wensen wij u veel lees- en kijkplezier.

Erik van der Zwan

Directeur

Jan van Zijl

Voorzitter

Volgende hoofdstuk: WorldSkills Netherlands