PROFESSIONALS voor SKILLS

Jaarverslag april 2020 - april 2021

Voorwoord

Het jaar 2020 zal voor iedereen de boeken ingaan als een uitzonderlijk jaar, zo ook voor WorldSkills Netherlands. De impact die Covid-19 heeft (gehad) op de samenleving is niet meer weg te denken. Voor de projecten van WorldSkills Netherlands was het anticiperen op wisselende omstandigheden en afwegen hoe wij verantwoord konden omgaan met aan de ene kant de wensen en ambities en aan de andere kant de zorgen en omstandigheden in het onderwijs als ook bij onze bedrijfspartners en stakeholders.

Skills Talents en Skills Heroes kennen nog steeds een groei in aantallen en een ontwikkeling naar een gewaardeerd volwassen en aanvullend educatief programma. Beiden bieden mogelijkheden een vast onderdeel voor scholen in hun (v)mbo-opleidingen en onderwijs te zijn. Echter moest de focus van het onderwijs plots verlegd worden. Het beroepsonderwijs en onze partners hadden ineens een totaal andere prioriteit. Enerzijds ‘overleven’ en anderzijds ‘afstandsonderwijs’ realiseren en dit versneld digitaliseren en hybride maken.

Voor onze projecten betekenden de Covid-19 effecten in eerste instantie het onderwijs volgen. Het anticiperen leidde tot een keuze voor een decentrale aanpak en organisatie van Skills The Finals, alsmede voor het aanpassen van kwalificaties en provinciale kampioenschappen. Veiligheid, gezondheid en inpasbaarheid stonden voorop. Ook voor Team Netherlands dat zich binnen de nationaal geldende maatregelen nog wel voorbereidde, maar uiteindelijk niet meer in de pas kon lopen met het uitstel van meer dan een jaar van EuroSkills.

Dit alles vergde in het verslagjaar veel van het aanpassingsvermogen van de werkorganisatie. Zeker niet op de laatste plaats voor de deelnemers en hun begeleiders. Echter flexibiliteit en creatief vermogen horen bij de uitdagingen tijdens vakwedstrijden. Eens temeer heeft het (v)mbo haar kracht laten zien door snel te anticiperen en naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. De morele ondersteuning die wij ontvingen vanuit het onderwijs en bedrijfspartners is bijzonder geweest. Tegelijk toonden jonge vakprofessionals met een (v)mbo achtergrond in de Covid-19 periode ook flexibel en vakbekwaam te zijn en in cruciale beroepen een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van onze samenleving. Nu kunnen we vervolgens weer de eerste stappen zetten naar het ‘nieuwe normaal’.

Daar blijven wij ons onverminderd voor inzetten. Reden te meer om in dit jaarverslag aandacht te besteden aan onze partners en bedrijven die ons in deze tijden zijn blijven steunen. Zonder professionals geen skills en zonder skills geen professionals. Veel lees- en kijkplezier gewenst.

Erik van der Zwan

Directeur

Jan van Zijl

Voorzitter

Volgende hoofdstuk: WorldSkills Netherlands