Ruim baan voor vakbekwaam en vakminnend nederland

Jaarverslag april 2022 – april 2023

Start   Hoofdstukken

Voorwoord

Het jaar 2022 was bijzonder: WorldSkills Netherlands (WSNL) vierde haar 20-jarig bestaan. Op diverse manieren is daar, zelfs koninklijke en ministeriële, aandacht aan besteed. Daarover later meer in dit jaarverslag. Bijzonder was 2022 ook omdat de eerste normale, reguliere editie kon worden georganiseerd ná Covid-19!

Het werd een jaar waarin weer groei te noteren viel met meer inschrijvingen en deelname aan wedstrijden. Het animo voor vakwedstrijden neemt verder toe gelijk de aandacht voor het beroepsonderwijs. Vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt is de roep om meer en vooral gekwalificeerde vakmensen groot. Vaktalent is schaars en vakwedstrijden zijn bij uitstek hét instrument om dat te ontdekken, te stimuleren en te ontwikkelen. Ook meer partners ‘ontdekten’ ons en willen meer ondersteuning bieden aan vakwedstrijden.

Kwalitatief werd ook weer een stap voorwaarts gezet in het ontwikkelen van wedstrijden, opdrachten, begeleiding en de organisatie ervan. Zowel voor kwalificaties als voor finales. Waar we niet direct voorwaarts gingen, was de deelname internationale wedstrijdeditie, omdat elders in de wereld Covid-19 nog rondwaarde: WorldSkills Shanghai werd gecanceld.

Een alternatief programma werd bedacht en later gecombineerd met het decentrale programma van WorldSkills International. Dit tekende de creativiteit en veerkracht die onze organisatie heeft.

Alle inspanningen door scholen en partners tezamen met WSNL werden tijdens Skills The Finals 2023 letterlijk en figuurlijk bekroond.  Met recht werd het Nederland duidelijk dát wedstrijden er zijn, wát het is en dát het voor vakmanschap én beroepsonderwijs is. Daar kon niemand meer om heen, iets waar we bijzonder trots op zijn en waar we motivatie en inspiratie uithalen.

Dit alles kan niet zonder het vertrouwen en de gewaardeerde steun van scholen, hun begeleidende docenten en deelnemers zelf, én uiteraard onze bedrijfspartners. Reden te meer om in dit jaarverslag onze relaties te aan het woord te laten over het belang en noodzaak van het op- en begeleiden van jonge vakmensen voor het vakmanschap in Nederland. Daarom ons thema: Ruimbaan voor vakbekwaam en vakminnend Nederland

 

Namens ons team wensen wij u veel lees- en kijkplezier.

 

Jan van Zijl

Voorzitter

Erik van der Zwan

Directeur

Volgende hoofdstuk: WorldSkills Netherlands